การชำระเงิน

การชำระเงิน

การชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ mattiithailand.com มี 3 รูปแบบ ดังนี้

โอนเงินผ่านธนาคาร

ลูกค้าสามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าผ่านทางบัญชีที่แสดงในตอนท้ายของขั้นตอนการสั่งซื้อ
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้แจ้งการโอนเงิน

ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต VISA Mastercard และ JCB ได้ทุกธนาคาร
ระบบชำระเงินจะดำเนินการผ่านตัวกลางโดย Omise ทาง Mattii จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตของลูกค้าในระบบ
การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตจะมีการยืนยันการชำระเงินผ่าน OTP (3D Secure)
บัตรเครดิต/เดบิตที่ถูกบันทึกไว้ใช้ภายหลัง จะเป็นการบันทึกโดยตัวกลางชำระเงิน ทาง Mattii จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตของลูกค้าในระบบ
รายการเรียกเก็บเงินที่ปรากฎในบิลจะเป็น OMISE*Supermarket555

รายละเอียดความปลอดภัยเพิ่มเติม Omise: ความปลอดภัย

ชำระเงินปลายทาง

ลูกค้าสามารถชำระเงินปลายทาง (COD) ได้โดย เลือก J&T COD สำหรับการขนส่งในขั้นตอนสั่งซื้อสินค้า
ระบบจะแสดงตัวเลือก ชำระเงินปลายทาง