นโยบายคืนเงิน การคืนและเปลี่ยนสินค้า

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าที่ชำรุดเสียหายให้กับทางร้าน Mattii ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากทางร้าน เรายินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน
 2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาให้กับทางร้าน ต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
 3. ทางร้านจะรับผิดชอบและเปลี่ยนสินค้ากรณีที่สินค้า แตก/หัก/เสียหาย/ใช้การไม่ได้ และความเสียหายนั้นเกิดจากการจัดส่งหรือเสียหายจากทางร้านเท่านั้น ทางร้านยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่สมบูรณ์ไปให้ท่านใหม่ โดยทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 4. ถ้าสินค้าที่คืนเป็นกรณีที่ไม่ชำรุดแต่ทางร้านจัดส่งสินค้าผิด สี/ขนาด การจัดส่งกลับมาจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากทางร้าน ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
 5. เมื่อท่านต้องการแจ้งปัญหาที่พบ กรุณาติดต่อทางอีเมล์ hello@mattiithailand.com / Line : @mattii / เบอร์ติดต่อ : 088-0124412 เมื่อได้รับคำร้องของท่านทางเราจะรีบติดต่อกลับ
 6. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
  • 6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.mattiithailand.com หรือ ช่องทางหลักอื่น ๆ ที่เป็นของทางร้าน
  • 6.2 สินค้าที่ถูกใช้ไปแล้ว จนมีตำหนิ
  • 6.3 สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนทางร้านของลูกค้าเอง
  • 6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
  • 6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

นโยบายจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้า ทุกวัน จันทร์ ถึง วัน เสาร์ ยกเว้น วันอาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ โดย จะจัดส่ง ภายใน 1-3 วัน หลังจากได้รับคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว